Privatumo politika

Bendra informacija

MB Gydanti Lėkštė vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Privatumo taisyklės 

MB “Gydanti Lėkštė” yra tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinį tinklapį https://gydantilekste.lt/ (toliau – Tinklapis) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų Tinklapiu. Naudodamiesi Tinklapiu, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos.

Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiam Tinklapiui. Šiame Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus mūsų nenaudojamus ar nekontroliuojamus tinklapius. Šiame Tinklapyje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokius trečiųjų šalių tinklapius.

Duomenų valdytojo informacija

Juridinio asmens kodas: 305558058
PVM mokėtojo kodas:
LT100014905119
Buveinės adresas: Kalno g. 13, Slikiai, LT-58147 Kėdainių r.
Tel.: +37065768897
El. paštas.: [email protected]

Asmens duomenų apsauga 

MB “Gydanti lėkštė” stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. MB “Gydanti lėkštė” visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Patvirtiname, kad lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Renkama informacija

Visi mūsų Tinklapio lankytojai ir pirkėjai yra vienodai svarbūs! Tokia informacija, kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą/us. 

Renkama informacija, kaip naudojatės mūsų tinklapiu

Naršant po mūsų tinklapį, automatiškai renkami tam tikri duomenys:

 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų tinklapyje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.
 • Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Šis Tinklapis gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą Tinklapio lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename Tinklapio puslapyje ir pan.

Slapukų duomenys

Tinklapyje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą Tinklapyje ir laikyti tam tikrą informaciją. 

Slapuko pavadinimasDomenasKategorijaAprašymasGaliojimas
cf_use_obgydantilekste.ltFunkcinisSlapukas leidžia svetainei pateikti lankytojui pranešimą apie svetainės veikimą.1 diena
elementorgydantilekste.ltFunkcinisSlapukas leidžia svetainės administratoriui pakeisti svetainės turinį realiuoju laikunuolat
wp-wpml_current_languagegydantilekste.ltFunkcinisŠis slapukas yra naudojamas svetainės kalbai atpažintisesiją
_ga_#gydantilekste.ltAnalitikosID naudojamas vartotojams atpažinti2 metus
_gagydantilekste.ltAnalitikosID naudojamas vartotojams atpažinti2 metus

Kokiais tikslais renkami ir kaip naudojami Jūsų asmens duomenys?

Įmonė Jūsų, kaip duomenų subjekto, Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Registracijos/klientų zonos (paskyros sukūrimo) Tinklapyje tikslais.
 • Apsipirkimo Tinklapyje tikslais, įskaitant atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais:
 1. a) siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis
 2. b) pateikti individualiai pritaikytus pasiūlymus ir pranešti apie galiojančias akcijas
 3. c) įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas
 • Organizuoti nemokamus konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai
 • Susisiekimo per Tinklapį tikslais.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu

Visa asmeninė Tinklapio Lankytojo/Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Lankytojas/Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Kam gali būti atskleidžiama Jūsų informacija?

Vykdant užsakymą – MB Gydanti Lėkšė partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas.

Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Kitais atvejais tik su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Kiek laiko saugome Jūsų pateiktus Asmens duomenis?

MB “Gydanti Lėkštė” Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Mažosios Bendrijos veiklą reguliuojantys teisės aktai. 

Jūsų duomenys bus saugomi 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami.

Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, per Tinklapį Jūsų pateikti Asmens duomenys saugomi 3 (tris) metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos  (siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo kokybę per Tinklapį). Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

a) Būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą;
b) Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
c) Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
d) Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
e) Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.

Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į MB Gydanti Lėkštė elektroninio pašto adresu info@gydantilėkštė.lt.

MB Gydanti Lėkštėį Pirkėjo paklausimą apie Asmens duomenų tvarkymą ar Pirkėjo prašomus duomenis pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Privatumo politikos pakeitimai

MB “Gydanti lėkštė” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl galimų įvykusių pakeitimų. Jei toliau naudojatės Tinklapiu po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.

Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Trečiųjų šalių aplikacijos ir įskiepiai mūsų tinklapyje

Duomenų valdytojo interneto tinklapyje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja.

Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių tinklapiams ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

PRAŠOME UŽPILDYTI REGISTRACIJOS FORMĄ

Registracija skirta tik onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms